Törökbálint, Védõnõi Szolgálat

Hivatásunk Rólunk Tanácsadásaink,
elérhetõségünk, hasznos címek
Körzetek utca szerint Szülésre felkészítõ tanfolyamunk Galéria Demográfia

Beszéljük meg! Fórum
Hivatásunk
Védőnői Szolgálat

Védőnői Szolgálat története


A védőnői szolgálat kezdetei 100 évvel ezelőttre nyúlnak vissza.
1915. június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szövetség az Anyák és a Csecsemők Védelmére, melynek névadója és védnöke Stefánia belga királyi hercegnő volt. A szövetség megállapította, hogy a védelemnek fokozatosan az egész országra ki kell terjednie, és először a leginkább veszélyeztetett helyeken kell kezdeni a kiépítését.
Hazánkban, két egyetemi tanár, dr. Tauffer Vilmos szülész az anyavédelem, dr. Bókay János, gyermekorvos pedig a csecsemővédelem kialakítását támogatta, amelyben a főszerepet az elméletileg és gyakorlatilag képzett védőnőknek szánták.
1915. novemberétől két hetes tanfolyam keretében elindult a Stefánia védőnőképzés, amely 1918-tól három hónapos, majd 1921-től egy éves képzési időt vett igénybe.
A védőnői munka központi feladata a prevencióban való aktív részvétel volt.
1927-ben Johan Béla az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat keretein belül vidéken is megszervezte ezt az egészségvédő munkát. 1927-1940 között a két szolgálat párhuzamosan működött, majd a Stefánia Szövetség beolvadt a Zöldkeresztbe.

A II. világháború után egy új rendszert hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot, amely állami keretek között működik a mai napig. A védőnői képzés 1975-ben főiskolai szintre emelkedett, az orvosi egyetemek Egészségügyi Főiskolai karán képzik a védőnőket négy évig, amely napjainkban alakul át egyetemi szintű képzéssé.
Ma a védőnő, elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.
A védőnőket a települési önkormányzat foglalkoztatja, szakmai felügyeletüket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezető védőnői végzik.
Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. Ezen kívül védőnők tevékenykednek még a kórházakban, illetve a Családvédelmi Szolgálatoknál.

Törökbálinton jelenleg 6 védõnõi körzet mûködik. 
2004-től jól felszerelt, korszerû, kultúrált körülmények között dolgozhatunk. Környékünkön jelenleg ez a legszebb tanácsadó.

 Védõnõi feladatok:

 -      Nõvédelem

-         Várandós anyák gondozása

-         Gyermekágyasok ellátása

-         0-6 éves korúak gondozása

-         Tanköteles korúak gondozása

-    Családgondozás

Nõvédelem

Közremûködik az egészségnevelésben, tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban. Segít felkészíteni az anyaságra, a gyermek gondozására.  A rákszûrõ vizsgálatokról felvilágosítja, és vizsgálatra irányítja a családok nõtagjait. 

Várandós anyák gondozása

A várandósság gyanújával jelentkezõ nõt a háziorvos vagy védõnõ nõgyógyászati szakvizsgálatra küldi. A vizsgálatról a nõgyógyász leletet ad, amellyel a területileg illetékes védõnõnél jelentkezik. A gondozásba vett várandós anyáknál elvégezzük a kötelezõ rutinvizsgálatokat. Ezután az anya szükség szerint, de havonta legalább egyszer felkeresi a védõnõt a tanácsadóban, ahol a 28. héttõl minden alkalommal szívhang ellenõrzést is végzünk. A 37. héttõl pedig CTG vizsgálatot (ami a magzat szívfrekvenciáját és az anyai méhtevékenységet egyszerre rögzíti) végzünk. Ezt az utolsó hónapban hetente ismételjük. A kézbe adott leletet az anya aznap bemutatja a szülészorvosának, ennek alapján dönt az orvos a további otthoni gondozásról vagy kórházi befekvés szükségességérõl.

A várandós anyát a védõnõ rendszeresen látogatja otthonában, tanácsot ad a környezettel, életmóddal kapcsolatban. Felkészíti az újszülött fogadására, segít a kelengye összeállításában.

Csecsemõ és kisgyermekgondozás

Születés után az újszülötteket a 3., 4. napon hazaadják a kórházból. (Régebben csak a 10. nap után jöhettek haza).
A gyermekágyas és újszülött ellátása a hazaadás napján, de legkésõbb másnap megtörténik. Ezután a védõnõ szükség esetén, de minimum a 6. hétig hetente egyszer, de akár naponta is meglátogatja. Ez függ az egyén környezetétõl vagy az anya igényeitõl.

1, 3, 6 hónaposan, 1,2,3,4,5,6 évesen átfogó státuszvizsgálatot végzünk a gyermekorvosoktól függetlenül, de náluk is meg kell jelenni ezekben az életkorokban orvosi státuszvizsgálatra!

Fokozott figyelemmel kísérjük az olyan újszülötteket, koraszülötteket, akik egészségi vagy környezeti okok miatt veszélyeztetettek. Krízishelyzetben intézkedünk.

A gyermekkorban esedékes védõoltásokat nyilvántartjuk, behívjuk a tanácsadóba a szülõket gyermekeikkel, ahol a gyermekorvos megvizsgálja és beadja az oltást.

A gyermekorvosokkal együtt heti két alkalommal tartunk tanácsadást délelõtt, ide elõzetes idõpont egyeztetéssel jöhetnek a  0-6 éves korú gyermekekkel a szülõk. Itt történik a csecsemõk, illetve kisgyermekek pszichomotoros vizsgálata.

Fontos, hogy 1 éves korig az egészséges tanácsadásra eljöjjenek legalább havonta egyszer, mivel a testi vagy szellemi fejlõdés késése (vagy zavara) miatti kivizsgálás 1 éves kor alatt a legeredményesebb.

Kisgyermekek (0-6 éves korig) gondozása

Ellátásuk otthonukban történik vagy a gyermekintézményekben. Az Óvodákban rendszeresen tartunk tisztasági vizsgálatot.

Beiskolázás elõtti kötelezõ vizsgálatokat itt végezzük el (látás-, hallásvizsgálat, vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat). A kiszûrteket szakorvoshoz irányítjuk.

A védõnõ, a körzetében lakó 6-16 éves gyermekeknél az egészséges életmód kialakításához szükséges ismereteket átadja a gyermekeket gondozó családoknak.

A gyermek fejlõdését veszélyeztetõ tényezõk idõben történõ észlelésével, szûrõvizsgálatok elvégzésével segítséget nyújt a magatartási zavarok megelõzésében.

Segít a helytelen szokások, káros szenvedélyek, serdülõkori problémák megoldásában.

Családgondozás

Valamennyi védõnõnek heti 1 alkalommal van védõnõi tanácsadása, és 1 alkalommal Várandós tanácsadása, amikor bármilyen problémával felkereshetik a tanácsadóban a családok tagjai.

Kérésükre otthonukban látogatjuk meg, illetve beszéljük meg a tennivalókat.

 

Körzeti munkánk, gondozási tervek
Óvodai munkánk
Iskolai munkánk
Hasznos cikkek, írások
Családok szociális juttatásairól