Törökbálint, Védõnõi Szolgálat

Hivatásunk Rólunk Tanácsadásaink,
elérhetõségünk, hasznos címek
Körzetek utca szerint Szülésre felkészítõ tanfolyamunk Galéria Demográfia

Beszéljük meg! Fórum
Iskolai munkánk


Történeti visszapillantás

"Az ezeréves magyar iskola történetében, egyházi és világi iskolákban egyaránt, évszázadok óta vannak jelen egészségvédelmi törekvések.
A Mária Terézia által 1777-ben kiadott Ratio Educationis az iskoláknak nemcsak oktatási, hanem egészségügyi viszonyain is javítani kívánt, s az oktatásról és az iskola-egészségügyi ellátásról, mint állami feladatról így rendelkezett: "az iskola fog a jövőben a tanulók egészségének ápolására és erejük fenntartására közreható eszközökről gondoskodni."

Magyarországon az iskola-egészégügy és az iskolai egészségnevelés ügye döntő fordulathoz érkezett Fodor József munkássága során, akinek javaslatára Trefort Ágoston kulturminiszter 1885-ben rendeletet bocsátott ki a középiskolai iskola-orvosok és egészségtan-tanárok képzéséről.
1945-ig csak a fővárosban alakult ki az iskolaorvosi hálózat.
A háború után nagy lendületet kapott az iskolaorvosi munka, 1955-ben már 800.000 tanuló részesült iskolaorvosi ellátásban.
1970 körül az oktatási intézmények egészségügyi feladatainak ellátásában az orvos mellett védőnő működött közre. Az utasítás külön meg is jegyezte, hogy a védőnő egyes feladatokat önállóan végezhet.
Jelenleg az összesen 9285 oktatási-nevelési intézmény (óvoda, általános, középfokú és speciális iskola) egyészségügyi ellátását:
- 240 főfoglalkozású iskolaorvos
- 1464 házi gyermekorvos
- 1418 háziorvos
- 100 egyéb szakorvos végzi.

Az óvodák és iskolák ellátásában:
- 483 főfoglalkozású védőnő
- 3693 körzeti védőnő vesz részt.

Az orvosok és a védőnők által ellátottt óvodás és iskolás gyermekek száma közel 1.800.000."
                                                                               
                                                             (Dr Aszmann Anna-Iskola-egészségügy)

Helyi ellátás

Törökbálinton két, Önkormányzat által fenntartott iskola található, ezekben ún.vegyes körzetben két körzeti védõnõ látja el az iskola-védõnõi teendõket. 

Iskolák és az őket ellátó védőnők:

-Zimándy Ignác Általános Iskola
2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.
ellátja: Farkas Hajnalka

-
Bálint Márton Általános Iskola-, Középiskola és Gimnázium
2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8
ellátja: helyettesítésben Farkas Hajnalka és Salgóné Kiss Mónika

Munkánk az iskolában:
Minden tanév elején összeállítjuk az arra a tanévre vonatkozó munkatervünket, amit az iskolaigazgató  is ellenjegyez.
Ezután kezdődhet el a tényleges munka, ami gondozási terv alapján zajlik.
És az év végén összegezzük mi valósult meg a tervekből.

VÉDŐNŐI GONDOZÁSI TERV

Iskolás gyermekek

Az intézménybe járó gyermekek gondozása folyamatos, a gyermek életkori egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik, a pedagógusok, az iskolát ellátó orvos, a szülő szükség szerinti bevonásával.

Védőnői feladatok a „26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról”alapján :

 Kapcsolattartás a gyermek háziorvosával, lakóhelye szerinti területi védőnővel, az oktatási intézményt ellátó orvossal, pedagógusokkal, ifjúságvédelmi felelősökkel, gyógytornásszal és a gyermek szükségleteiből adódó egyéb hivatalos szervekkel.

Alapszűrések végzése és dokumentálása:

  • testi fejlődés mérése (súly, magasság, mellkörfogat) és értékelése
  • érzékszervek működése (látásélesség, kancsalság, színlátás és hallás)
  • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások)
  • golyvaszűrés
  • nemi fejlődés ellenőrzése
  • vérnyomásmérés
  • szellemi és szociális fejlődés figyelemmel kísérése.

Elsősegély nyújtása.
Orvosi vizsgálatok előkészítése.
Tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése és dokumentálása
.
Védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése (oltandók névsorának összeállítása, szülők értesítése, felszerelés biztosítása, dokumentáció vezetése).

Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzése.

Krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése.

Kapcsolattartás a szülőkkel fogadóóra, szülői értekezlet keretében, részükre tájékoztató összeállítása védőoltásokról, fejtetvességről stb.

Egészségfejlesztés életkornak megfelelő témában, kiscsoportban, osztályfőnöki órák, egészségnapok, tanfolyamok keretében: személyi higiéné és fogápolás, egészséges életmód és táplálkozás, serdülőkor sajátosságai, családtervezés és fogamzásgátlás, szenvedély-betegségek, szexuális úton terjedő betegségek, daganatos betegségek, here és mell önvizsgálat, csecsemőgondozás és elsősegélynyújtás.

Pályaválasztás segítése.
Fokozott ellenőrzésre
szorulók kiemelt gondozása.
Szakrendelésre utaltak leleteinek ellenőrzése!
Fertőző megbetegedéseknél az előírt járványügyi intézkedés betartásának ellenőrzése.
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése, jogszabályban előírt jelentések készítése.

 A sikeres együttműködés és a gyerekek minél eredményesebb egészségügyi ellátása érdekében kérjük a Szülőket, hogy a kiszűrtek további ellátásáról kapott ambuláns lapot vagy zárójelentést szíveskedjenek vissza vinni az iskolavédőnőnek! (Fénymásolatot!).

Törökbálint,2009.09.01.           ……………………...... …….           ………….…………………..

            Dátum                                     Szülő aláírása                                      Védőnő

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -itt vágja le és az alját küldje vissza!

…………2009…………                        ……………………......            …….. ............................

            Dátum                                     Szülő aláírása                                      Védőnő

Gyermekem,……………………………… „Iskolás gyermek védőnői gondozási tervét” átvettem, tartalmát megismertem és tudomásul vettem.


Körzeti munkánk, gondozási tervek
Óvodai munkánk
Iskolai munkánk
Hasznos cikkek, írások
Családok szociális juttatásairól